Net zero carbon

NET ZERO CARBON Xu hướng trong ngành công nghiệp GIỚI THIỆU Bước vào thế kỷ 21, thách thức lớn nhất mà nhân loại đối mặt không ai khác chính là biến đổi khí hậu. Một trong những ngành gây ra lượng khí thải nhà kính lớn nhất là ngành công nghiệp năng lượng. Để đối …

Net zero carbon Read More »