Bơm Pittông

BƠM PITTÔNG Máy bơm pittông là máy bơm dịch chuyển tích cực sử dụng piston hoặc pít tông để di chuyển nước. Những máy bơm này có khả năng cung cấp nước áp suất cao, phù hợp với các nhà máy cần nước cấp áp suất cao.  GIỚI THIỆU BƠM PITTÔNG Bơm pittông là một …

Bơm Pittông Read More »