Bơm bánh răng quay

BƠM BÁNH RĂNG QUAY Bơm bánh răng quay là loại bơm chuyển tích cực thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau, bao gồm cả hệ thống nồi hơi cho mục đích hóa học. Trong các hệ thống nồi hơi dùng cho mục đích hóa học, bơm bánh răng quay có …

Bơm bánh răng quay Read More »