ម៉ាស៊ីនបូមទឹក Boiler

ម៉ាស៊ីនបូមទឹក Boiler សមាសធាតុសំខាន់នៃប្រព័ន្ធទឹកចំណីធានាប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ និងសុវត្ថិភាពរបស់រោងចក្រថាមពល។  ការណែនាំ ម៉ាស៊ីនបូមទឹក boiler មានទីតាំងសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹកចំណីនៃ boiler មួយ។ មុខងារចម្បងរបស់វាគឺជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនទឹកជាបន្ត និងអាចទុកចិត្តបានដល់ទាំងអ្នកសន្សំសំចៃ និងឡចំហាយ។ សកម្មភាពនេះធានាការបញ្ចូលទឹកដែលមានស្ថេរភាព និងបង្កើនស្ថេរភាពទាំងមូលនៃប្រព័ន្ធ boiler យ៉ាងសកម្ម។  គោលការណ៍ការងាររបស់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកប៊ូលឡឺ ម៉ាស៊ីនបូមទឹក boiler គឺជាឧបករណ៍មេកានិចដែលប្រើនៅក្នុងរោងចក្រថាមពលចំហាយទឹក ឡចំហាយ និងកម្មវិធីឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជូនទឹកពីប្រភពទឹក (ដូចជាធុង condensate ឬ deaerator) ទៅកាន់ឧបករណ៍សន្សំសំចៃ ឬស្គរចំហាយទឹក។ នៅក្នុងខ្លឹមសារ វាបំប្លែងថាមពលពីឧបករណ៍បំប្លែងបឋម ដូចជាម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច ឬទួរប៊ីនចំហាយទឹក ទៅជាថាមពលធារាសាស្ត្រ ដែលជំរុញទឹកតាមរយៈប្រព័ន្ធ។ ប្រភេទនៃម៉ាស៊ីនបូមទឹក Boiler នៅក្នុងរោងចក្រថាមពលការជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនបូមទឹក boiler អាស្រ័យលើតម្រូវការជាក់លាក់របស់រោងចក្រនិងលក្ខណៈប្រតិបត្តិការ។ ប្រភេទម៉ាស៊ីនបូមទឹកចំណីសំខាន់ៗដែលប្រើក្នុងរោងចក្រថាមពលរួមមាន: ម៉ាស៊ីនបូម centrifugal: ទាំងនេះគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនបូមទឹកធម្មតាបំផុតដែលប្រើក្នុងរោងចក្រថាមពល។ ម៉ាស៊ីនបូម centrifugal ដំណើរការដោយការប្រើប្រដាប់បង្វិល ដើម្បីផ្តល់ថាមពល kinetic ទៅក្នុងទឹក បង្កើនល្បឿន និងសម្ពាធរបស់វា។ ដូច្នេះពួកវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយអត្រាលំហូរដ៏សំខាន់ ហើយជារឿយៗត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងរោងចក្រថាមពលដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់។ ម៉ាស៊ីនបូមទឹកបន្តក់៖  …

ម៉ាស៊ីនបូមទឹក Boiler Read More »