ឧបករណ៍ឡចំហាយ

ឧបករណ៍ឡចំហាយ ធានានូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃឡចំហាយនៅក្នុងកម្មវិធីឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ។ ការណែនាំអំពីឧបករណ៍ឡចំហាយ ឧបករណ៍ boiler ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានានូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃឡចំហាយនៅក្នុងកម្មវិធីឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ។ ឧបករណ៍ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងៗ និងផ្តល់នូវការវាស់វែងត្រឹមត្រូវ ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពល្អបំផុត និងការពារហានិភ័យដែលអាចកើតមាន។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងពិភាក្សាអំពីឧបករណ៍ boiler សំខាន់ៗដែលប្រើជាទូទៅក្នុងការកំណត់ឧស្សាហកម្ម។ 1- រង្វាស់សម្ពាធ រង្វាស់សម្ពាធគឺជាឧបករណ៍សំខាន់ដែលប្រើសម្រាប់វាស់ និងបង្ហាញសម្ពាធនៅក្នុងឡចំហាយ។ ជាធម្មតាពួកវាត្រូវបានដំឡើងនៅចំណុចជាច្រើន រួមទាំងស្គរចំហុយ ឧបករណ៍កម្តៅ និងម៉ាស៊ីនសន្សំសំចៃ ដើម្បីផ្តល់ការអានសម្ពាធក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។ រង្វាស់ទាំងនេះអាចឱ្យប្រតិបត្តិករត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងកម្រិតសម្ពាធ ដោយធានាបាននូវប្រតិបត្តិការ boiler ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងអាចទុកចិត្តបាន។ 2- ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព Tឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធ boiler មួយ។ ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃឧបករណ៏ដូចជា thermocouples និងឧបករណ៍ចាប់សីតុណ្ហភាពធន់ទ្រាំ (RTDs) ត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់សីតុណ្ហភាពនៅទីតាំងផ្សេងៗ រួមទាំងឧស្ម័ន flue ចំហាយទឹក និងទឹក។ ការអានសីតុណ្ហភាពត្រឹមត្រូវដែលទទួលបានពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងនេះជួយរក្សាលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើរ និងការពារការឡើងកំដៅឬកំដៅនៃឡចំហាយ។ 3- សូចនាករកម្រិត សូចនាករកម្រិតត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវាស់ និងចង្អុលបង្ហាញកម្រិតទឹកនៅខាងក្នុងឡចំហាយ។ ការថែរក្សាកម្រិតទឹកឱ្យបានត្រឹមត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងការពារការខូចខាតដល់ឡចំហាយ។ …

ឧបករណ៍ឡចំហាយ Read More »