ម៉ាស៊ីនបូម centrifugal

ម៉ាស៊ីនបូម centrifugal ម៉ាស៊ីនបូម centrifugal គឺជាឧបករណ៍ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកទៅឡចំហាយ។ មុខងារចម្បងរបស់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកសម្រាប់ boiler feed គឺបញ្ជូនទឹកទៅ boiler នៅសម្ពាធខ្ពស់ និងសីតុណ្ហភាព ដើម្បីរក្សាតម្រូវការប្រតិបត្តិការរបស់ boiler និងធានាបាននូវការបង្កើតចំហាយទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។  INTRODUCTION ម៉ាស៊ីនបូម centrifugal គឺជាឧបករណ៍មេកានិចដែលជាទូទៅដឹកជញ្ជូនវត្ថុរាវ ដូចជាទឹក សារធាតុគីមី និងវត្ថុរាវផ្សេងៗពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត។ វាដំណើរការលើគោលការណ៍នៃកម្លាំង centrifugal ដើម្បីបំប្លែងថាមពលមេកានិក ជាធម្មតាពីម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច ឬម៉ាស៊ីនទៅជាថាមពល kinetic ហើយបន្ទាប់មកទៅជាថាមពលសក្តានុពលនៅក្នុងអង្គធាតុរាវ។ ការបំប្លែងថាមពលនេះបណ្តាលឱ្យមានចលនានៃសារធាតុរាវតាមរយៈស្នប់ និងការហូរចេញរបស់វានៅសម្ពាធខ្ពស់ ឬការកើនឡើង។   គោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការ ស្នប់ centrifugal អាចបំប្លែងថាមពលមេកានិកពីម៉ាស៊ីនបង្វិលទៅជាថាមពល kinetic នៅក្នុងអង្គធាតុរាវដែលត្រូវបានបូម ហើយបន្ទាប់មកទៅជាថាមពលសក្តានុពលក្នុងទម្រង់ជាសម្ពាធ។ ដំណើរការនេះអនុញ្ញាតឱ្យបូមដើម្បីដឹកជញ្ជូនសារធាតុរាវពីសម្ពាធទាបឬការកើនឡើងទៅសម្ពាធខ្ពស់ឬការកើនឡើង។ Tម៉ាស៊ីនបូមទាំងនេះពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការបង្វិលនៃ impeller ដើម្បីទទួលបានកម្លាំង centrifugal ដើម្បីជួយផ្ទេររាវ។ ប្រភេទម៉ាស៊ីនបូម centrifugal ម៉ាស៊ីនបូម centrifugal អាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដោយផ្អែកលើកត្តាជាច្រើន រួមទាំងការរចនា កម្មវិធី និងលក្ខណៈប្រតិបត្តិការ។ នេះគឺជាប្រភេទទូទៅមួយចំនួននៃម៉ាស៊ីនបូម …

ម៉ាស៊ីនបូម centrifugal Read More »