First, there’s the moniker: The Swiss replica rolex made fake Omega Speedmaster Chronoscope watches.

Ein "Chronoskop" uhren replica ist als Instrument für die genaue Messung kleiner Zeitintervalle definiert und ist der perfekte Deskriptor für diese billigen Omega Speedmaster -Kopieruhren.

Đường cong bơm và hệ thống

ĐƯỜNG CONG BƠM VÀ HỆ THỐNG

Đường cong bơm và hệ thống là những khái niệm quan trọng trong cơ học chất lỏng. Do đó, chúng thường được sử dụng trong thiết kế và phân tích hệ thống vận chuyển chất lỏng, chẳng hạn như hệ thống cấp nước. Hiểu rõ các đường cong của máy bơm và hệ thống là rất quan trọng để tối ưu hóa hiệu suất của các hệ thống này.

 ĐƯỜNG CONG BƠM

Đường cong máy bơm hoặc đường cong hiệu suất là sự biểu thị bằng đồ họa các đặc tính hiệu suất của máy bơm. Nó cho thấy máy bơm hoạt động như thế nào trong các điều kiện vận hành khác nhau.
Các biến chính trên đường cong bơm là tốc độ dòng chảy (Q) và cột áp tổng (H). Vì vậy, chúng là thước đo năng lượng truyền vào chất lỏng. Đường cong bơm thường bao gồm một số đường, mỗi đường biểu thị hiệu suất của máy bơm ở một tốc độ hoặc đường kính cánh quạt cụ thể.
Một đường cong bơm điển hình sẽ có các thành phần sau:

 • Cột áp so với tốc độ dòng chảy: Đường cong này cho thấy tổng cột nước của máy bơm thay đổi như thế nào với các tốc độ dòng chảy khác nhau. Cột áp giảm khi tốc độ dòng chảy tăng vì máy bơm phải làm việc nhiều hơn để di chuyển nhiều chất lỏng hơn.
 • Hiệu suất so với tốc độ dòng chảy: Đường cong này cho thấy hiệu suất của máy bơm ở các tốc độ dòng chảy khác nhau. Nó giúp bạn xác định điểm vận hành tiết kiệm năng lượng nhất cho máy bơm.
 • Công suất so với tốc độ dòng chảy: Đường cong này hiển thị mức tiêu thụ điện năng của máy bơm ở các tốc độ dòng chảy khác nhau. Nó giúp bạn xác định các yêu cầu về năng lượng cho hệ thống.
Pump and system curve
Đường cong bơm và hệ thống

ĐƯỜNG CONG HỆ THỐNG

 • Đường cong hệ thống biểu thị mối quan hệ giữa tốc độ dòng chảy và tổn thất cột áp trong hệ thống vận chuyển chất lỏng. Nó xem xét tất cả các điện trở và tổn thất áp suất trong hệ thống, bao gồm ma sát đường ống, phụ kiện, van và các bộ phận khác.
 • Đường cong hệ thống thường được biểu diễn dưới dạng phương trình toán học liên quan đến tốc độ dòng chảy (Q) và cột nước tổng (H) trong hệ thống. Phương trình này bắt nguồn từ các nguyên lý cơ học chất lỏng và thường được biểu diễn dưới dạng H_sys = f(Q).
 • Đường cong hệ thống là khác nhau đối với mỗi hệ thống và rất cần thiết để xác định hiệu suất bơm cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của hệ thống.
 • Nó có thể được tính toán dựa trên đặc điểm cụ thể của các thành phần hệ thống.
 • Điểm giao nhau của đường cong bơm và đường cong hệ thống là điểm vận hành của máy bơm trong hệ thống.

ỨNG DỤNG ĐƯỜNG CONG BƠM VÀ HỆ THỐNG

 • Hệ thống HVAC: Hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) sử dụng đường cong bơm và hệ thống để kiểm soát dòng chảy và áp suất của chất lỏng qua các tòa nhà nhằm duy trì môi trường trong nhà thoải mái.
 • Công nghiệp hóa chất và quy trình: Các nhà máy hóa chất và quy trình công nghiệp thường yêu cầu kiểm soát chính xác lưu lượng và áp suất chất lỏng. Vì lẽ đó, các ngành công nghiệp này thường sử dụng máy bơm để thiết kế và vận hành hệ thống.
 • Hệ thống thoát nước thành phố: Các nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thoát nước sử dụng các đường cong của máy bơm và hệ thống để di chuyển và quản lý nước thải và nước thải một cách hiệu quả.
 • Kỹ thuật Môi trường: Đường cong của máy bơm và hệ thống đóng vai trò trong việc quản lý và kiểm soát mực nước ở sông hồ, cũng như trong các hệ thống kiểm soát lũ lụt.
 • Phát điện: Trong các nhà máy điện, hệ thống nước làm mát và hệ thống tạo hơi nước dựa vào đường cong của máy bơm và hệ thống để đảm bảo sự tuần hoàn thích hợp của nước và các chất lỏng khác.

 KẾT LUẬN

Tóm lại, hiểu rõ các đường cong của máy bơm và hệ thống là điều cần thiết để lựa chọn máy bơm phù hợp cho một hệ thống nhất định và đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả. Các kỹ sư sử dụng những đường cong này để đưa ra quyết định sáng suốt về việc lựa chọn máy bơm và tối ưu hóa hiệu quả năng lượng. Bằng cách kết hợp hiệu suất của máy bơm với yêu cầu của hệ thống, bạn có thể đạt được mục tiêu vận chuyển chất lỏng mong muốn đồng thời giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng và chi phí vận hành.

(Vn-Industry.)

Scroll to Top