First, there’s the moniker: The Swiss replica rolex made fake Omega Speedmaster Chronoscope watches.

Ein "Chronoskop" uhren replica ist als Instrument für die genaue Messung kleiner Zeitintervalle definiert und ist der perfekte Deskriptor für diese billigen Omega Speedmaster -Kopieruhren.

Các phương pháp chuyển hóa năng lượng từ sinh khối

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI

Sinh khối có thể được chuyển đổi thành điện năng, nhiệt năng, nhiên liệu sinh học 

GIỚI THIỆU

Các phương pháp chuyển hóa năng lượng từ sinh khối

Sinh khối, một nguồn năng lượng tái tạo, có thể được chuyển đổi thành các dạng năng lượng khác như điện năng, nhiệt năng và nhiên liệu sinh học thông qua hai công nghệ chính: hóa – nhiệt và hóa – sinh.

1. Các dạng năng lượng sinh khối:

Sinh khối được phân chia thành hai loại cơ bản:

 • Sơ cấp: Nguồn năng lượng sinh khối được tạo ra từ quá trình quang hợp tự nhiên của cây xanh, tích lũy năng lượng mặt trời.
 • Thứ cấp: Nguồn năng lượng sinh khối được tạo ra từ quá trình phân hủy và chuyển hóa chất thải hữu cơ từ sinh hoạt hàng ngày của con người và sinh vật.

Năng lượng sinh khối tồn tại ở dạng rắn, lỏng và khí.

 • Sinh khối rắn: Ví dụ như vỏ trấu, bã mía, củi băm.
 • Sinh khối lỏng: Bao gồm dầu thực vật, ethanol, dầu diesel sinh học.
 • Sinh khối khí: Gồm các loại khí metan, biogas, hydrogen.

2. Mục đích chuyển hóa năng lượng từ sinh khối

Sinh khối có thể được chuyển đổi thành điện năng, nhiệt năng, nhiên liệu sinh học và nguyên liệu hóa học. Các yếu tố như loại và lượng nguyên liệu sinh khối, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện kinh tế và thực tế từng dự án ảnh hưởng đến lựa chọn công nghệ chuyển đổi.

3. Các phương pháp chuyển hóa năng lượng sinh khối:

Trong bối cảnh nguy cơ cạn kiệt nguồn năng lượng hóa thạch, nhiên liệu sinh học trở thành một lựa chọn quan trọng. Nhiên liệu sinh học bao gồm nhiều loại như nhiên liệu rắn, lỏng và khí, được sản xuất từ nguồn sinh khối như cây trồng và chất thải hữu cơ. Các loại nhiên liệu sinh học như bioethanol và biodiesel đang được sử dụng rộng rãi trong giao thông vận tải và công nghiệp.

3.1 Chuyển đổi nhiệt hóa (Thermochemical Conversion):

 • Đốt cháy (Combustion): Phương pháp phổ biến, chuyển đổi năng lượng sinh khối thành nhiệt năng, hơi nước hoặc điện năng.

 • Khí hóa (Gasification): Tạo ra khí tổng hợp và than sinh học từ sinh khối.

 • Nhiệt phân (Pyrolysis): Phân hủy chất hữu cơ thành hỗn hợp rắn, lỏng và khí.

 • Hóa lỏng (Liquefaction) là quá trình chuyển đổi sinh khối thành hydrocarbon lỏng ổn định, được thực hiện dưới áp suất cao và nhiệt độ thấp.

 

3.2 Chuyển đổi sinh hóa (Biochemical Conversion):

 • Phân hủy kỵ khí (Anaerobic Digestion): Chuyển đổi chất hữu cơ thành khí sinh học.

 • Lên men (Fermentation): Sản xuất ethanol từ các cây trồng có đường cao.

 • Phản ứng transester hóa (Transesterification): Chuyển đổi dầu sinh học thành metyl este axit béo.

Kết luận:

Có nhiều công nghệ chuyển đổi sinh khối thành năng lượng hữu ích, lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào nguyên liệu và sản phẩm cuối cùng mong muốn. Tuy nhiên, khí hóa được xem là phương pháp có khả năng thương mại nhất, trong khi nhiệt phân phát triển nhanh chóng với tiềm năng lớn. Kỵ khí cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi chất thải hữu cơ thành nhiên liệu khí.

(Vn-Industry.)

Home: https://vn-industry.com/

Scroll to Top